Blůza pro mužstvo a důstojníky 1945

lůza pro mužstvo a důstojníky 1945, delostrelectvo.cz, delostrelectvo

Po osvobození Československa spojeneckými vojsky vyvstala otázka na nové uzpůsobení výstrojních součástek znovuobnovené československé armády. Po vzoru zahraničních armád bylo schváleno zavedení tzv. rozhalenek, které se v období První republiky vyskytovalo pouze u letectva. K stejnokrojům zapínaným až ke krku (kromě kabátů mužstva), se tedy armáda nevrátila a vznikl tak do této doby na našem území neznámý, nový a praktičtější vzhled uniforem.

Po schválení vzhledu jednotlivých výstrojních součástek po roce 1945, však byla omezena jejich výroba, v té době v stále válkou pošramoceném Československu a bylo tak možné setkat se s širokým spektrem zejména důstojnických blůz a blůz pro mužstvo, jež byly výsledkem spořivého využití válečných a zbytkových zásob, přetvořených zpravidla přešitím. Důkazem tohoto zajímavého historického období jsou i následující dva exempláře, jejichž vzhled se lze jen s těžkostí dá zaměnit za jiný.

Prvním exemplářem je soukenná blůza z česané příze pro mužstvo v hodnosti svobodníka dělostřelectva, jejíž původ je více než zajímavý. Při bližším zkoumání je možné na vnitřní straně blůzy spatřit razítko V.S. 1 (výstrojní sklad 1), 1941 a razítko malého státního znaku. Z těchto indicií si lze vyvodit původ saka. Jedná se o skladovou zásobu vládního vojska, jež byla po roce 1945 přešita na již zmíněný typ rozhalenky, který spočíval zejména v nahrazení, resp. všití nárameníků, odebrání tří knoflíků z původních sedmi, zašití knoflíkových dírek a rozhrnutí límce. K navrácení výložků či límcových číslic již nedošlo. Při porovnání s blůzou vz. 45, která je vyobrazena ve výstrojním předpisu, můžeme největší odlišnost spatřit v náramenících, které jsou zde nepředpisově zakulacené a v oblasti límce pak chybí knoflík na zapnutí ke krku, který se využíval za nepříznivého počasí.

muž

nárameník značení 2

Značení

Detail razítek

Druhým zajímavým kouskem je důstojnická blůza podporučíka dělostřelectva, která byla podobně jako soukenná blůza vl. vojska přešita, v tomto případě však historie oděvu sáhá do předválečného období. Původní hodnost byla poručík. Na blůze byl taktéž rozevřen límec a na náramenících se tedy místo původních dvou třícípých hvězd, podle nového vzoru objevila hvězda pěticípá, v mosazném provedení. Při porovnání s blůzami nově šitými již podle výstrojního předpisu se tak přešité verze mohou zdát nepoměrné, tudíž zajímavé a jsou proto cennějšími kousky, opakem tohoto názoru mnoha sběratelů je však fakt, že došlo k „zničení“ prvorepublikových uniforem. Otázkou je, co by se s těmito kousky stalo při úplném nahrazení jinými typy.

Sako důst

nárameník

Nárameník