Insignie vojenských útvarů v posádce Jince 1993 – 2015

Jince

Historie útvarových insignií

S našívanými insigniemi se můžeme setkat již za období První republiky. Byly zde využívány našívané  rukávové znaky (dále jen nášivky), které sloužily k rozlišení vojskových funkcí v rámci jednotlivých útvarů, zde tedy popisujeme pouze tzv. funkci rozlišovací (kulometník, spojař, minometník, cyklista, ap.) V letech 1945 – 1989 lze nalézt jen pár výjimek, kdy byly nášivky využity k rozlišení útvarů a stalo se tak u jednotek výsadkového vojska, u ostatních útvarů se v rámci utajení a systematizace stejnokrojů rukávové značení, kromě výjimek např. u útvarů pohraniční stráže, nepoužívalo.

Se vznikem samostatné České republiky se však tyto zvyklosti mění a během pár let se v rámci Armády České republiky začínají využívat nášivky a jiné předměty, které plní funkci rozlišovací a zároveň však i funkci estetickou (tento fakt můžeme pozorovat často na dvojitém provedení nášivek, kdy jedna je vyrobena v barvách jednoduchých a tmavých, které sloužily pro připevnění na polní stejnokroj a druhá varianta je plně barevná a slouží k reprezentativnímu využití.

Prvním útvarem využívajícím nášivky a speciální insignie (v tomto případě se jedná o rukávový znak, který byl většinové k stejnokroji lepen, či nažehlován) v posádce Jince, byla 1. Výcviková a mobilizační základna dělostřelectva, která zde byla dislokována od roku 1997 do 30. 9. 2000.

.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

První dosud zaznamenanou verzí nášivky 1. výcvikové a mobilizační základny Jince je jednoduchý znak zkřížených děltištěný na plátně.

Jince insignie                 Jince insignie 1993 - 2015

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Další dvě nášivky 1. výcvikové a mobilizační základny Jince vychází z původní nášivky, ale obě verze mají okraj obšitý nití.

.

1993 - 2015              útvarů v posádce Jince

.

1 VMZD levo dole                1 VMZD levo dole zada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

V roce 2000 vznikla v Jincích 1. výcviková základna dělostřelectva, které byl propůjčen čestný název „Jaselská“.

.

Zajímavostí je dochovaná vlajka 1. VZD, která je zde však psána jako Jaselská dělostřelecká základna Jince. 

 

vbfd

.

Stejný název se poté objevuje u pamětní mince k slavnostnímu ukončení činnosti v roce 2003.

Bez názvu-2 Bez názvu-3

.

Další nášivka je odlišná od všech následujících a je vytvořena z poměrně tvrdého materiálu.

1 VZD nova predek                  1 VZD nova zada

.

 

Nášivky vycházejí z původních nášivek 1. VMZD, jedná se však o nášivky několika různých verzí, lišících se hlavně materiálem, drobnými rozdíly v provedení znaků, je patrné, že se v každém případě jedná o jinou sérii.

1 VZD pravo dole               1 VZD pravo dole zada

1 VZD pravá hore                 1 VZD pravo hore zada

1 VZD levo dole 2                 1 VZD levo dole 2 zada

1 VZD pravo hore 2                 1 VZD pravo hore 2 zada

.

V rámci 1. VZD se nepoužívaly nášivky v polním provedení, nášivky se tak běžně vyskytovali na polním stejnokroji vz. 95 v barevném provedení jako na obrázku níže.

020 Kabát

.

U 1. VZD se taktéž můžeme poprvé setkat s využitím kapsových odznaků.

017

.

Značnou raritou v insigniích jineckých jednotek jsou nášivky náležící průzkumnému oddílu. Jsou známy ve třech variantách a to v anglické verzi, ve verzi s červeným lemem a ve verzi s černým lemem. Zkratka znamená: Výcvikový Průzkumný Dělostřelecký Oddíl.

vpzdo 2      vpzdo     awf

.

Další nášivkou používanou u VZD je nášivka vojenské autoškoly Jince.

VAJ

.

Uvedené nášivky byly používány až do zrušení dne 30. 6. 2003

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ode dne 1. 10. 2000  byl v posádce Jince dislokován taktéž 11. dělostřelecký pluk, který zde setrval pod svým označením do 30. 11. 2003.

.

11. děl. pl. používal dvě nášivky. jednalo se o vycházkovou a polní verzi.

Bez názvu-5         gee

.

Polní verze nášivky 11. dělostřeleckého pluku je velice zajímavá svým provedením, pro její podklad je totiž použita látka vz. 95. Většina těchto nášivek tak má maskovací vzor originálního složení.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 1. 7. vzniklo v posádce Jince výcvikové středisko dělostřelectva, které bylo útvarem s nejkratší dobou působnosti. VSD bylo zrušeno pouhých 5 měsíců po svém vzniku, tedy 30. 11. 2003.

.

Mezi sbírkové předměty, kromě nášivek,taktéž patří velice vzácná vlajka VSD Jince, v téměř nedotčeném stavu.

aeg

.

Znak VSD, opět vychází ze znaku jeho předchůdce, jediným rozdílem je zde absence čísla 1.

VSD                VSD zada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 1. 12. 2003 sloučením VSD a 11. dpl vznikl v rámci reorganizace v posádce Jince 13. dělostřelecká brigáda. Jednalo se o útvar s největšími pravomocemi na poli dělostřelectva v rámci AČR v polistopadové éře. 13. dělostřelecké brigádě byl podřízen 131. smíšený dělostřelecký oddíl dislokovaný v Pardubicích a 132 smíšený dělostřelecký oddíl dislokovaný v Jincích.

Znak 13. dělostřelecké brigády je složen opět ze dvou zkřížených hlavní, barevně taktéž vychází z nášivky předchůdce, celkově se ale jedná o technicky složitěji propracovaný znak s větším důrazem na detail. U tohoto  útvaru se opět můžeme setkat se zavedením nášivek polního provedení.

.

wqg         few

.

Pamětní odznak je u 13. DB již samozřejmostí.

Bez názvu-1

.

Mezi méně známé předměty patří nástěnné plakety. Udělované k různým příležitostem. Například třetí variantu plakety s rovnými nápisy dostal v roce 2011 generál Göranson(SWE) od tehdejšího velitele 13. DB, plk. Jana Třináctého.

046         047

.

Mezi další předměty patří samozřejmě pamětní mince a pamětní medaile 13. DB.

Bez názvu-6       Bez názvu-7       

.

.

036 037

.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Znak 132. smíšeného dělostřeleckého pluku je velice podobný znaku 13. DB, barevně je však o něco rozmanitější. Celkově je však znak zkřížených hlavní proveden jednodušší způsobem. Zajímavostí jsou dvě provedení nášivek v polní verzi.

drh

132 smdo 2       132 smdo

.

Vlajka útvaru a kapsový znak

.

Bez názvu-1

.

020

.

Dne 26. 10 2010 byla vypálena poslední salva z raketometů GRAD, jež byly spolu s SHKH Dana hlavními palebnými prvky obou smíšených dělostřeleckých oddílů. Raketomety GRAD byly tedy vyřazeny z výzbroje a pro oba oddíly tak přestal platit název smíšený. Dne 1. 1. 2011 tak vznikají dva samostatné celky jejichž výzbroj nově tvoří pouze samohybné kanónové houfnice vz. 77 DANA. Jedná se o  132. dělostřelecký oddíl a 131. dělostřelecký oddíl.

.

medaile

.

Pamětní medaile byla udělena k slavnostnímu ukončení činnosti 132. SMDO v roce 2010.

.

Dne 30. 11. 2013 tak po deseti letech 13. dělostřelecká brigáda zaniká a 1. 12. 2013 nově vzniká 13. dělostřelecký pluk, jemuž jsou stejně jako předchozí 13. DB podřízeny 131. DO a 132. DO.

.

.

Tento článek pojednává o insigniích, které používaly dělostřelecké útvary, které byly dislokované v Jincích a o časovém rozmístění jednotlivých útvarů. Ve sbírce nicméně některé insignie chybí, jedná se např. o pamětní minci 13. DB ze zahraniční mise, nášivka 13. DB v pouštní verzi a velice pravděpodobně ještě další insignie. Pokud máte doma některé z výše uvedených insignií, či některé, které v této sbírce chybí a chtěli byste tuto sbírku doplnit, neváhejte tak prosím využít našeho kontaktního formuláře a odešlete nám zprávu.

Děkujeme.