Přilba vz. 20

Přilba vz. 20 přilba helma delostrelectvo.cz delostrelectvo

Po vzniku samostatného Československého státu bylo potřeba řešit otázku vystrojení a vyzbrojení nově vzniklé Československé armády. Bylo potřeba zajistit co nejlepší ochranu vojáků proti zraněním. Mezi konzultované výstrojní součásti samozřejmě patřila i ochrana hlavy. Vzhledem k válečným škodám, nebylo možné začít vyrábět nové přilby, které by byly schopné zabránit zraněním hlavy, tento problém však byl vyřešen zavedením přileb po bývalé rakouskouherské armádě s typovým označením M17, které potřebné ochranné parametry splňovaly a vzhledem k jejich přebytkům nemusela být okamžitě zavedena nová výroba.

Krátce po vzniku ČSR byla tak přilba M17 zavedena do výzbroje, jako hlavní ochranný prvek hlavy. V roce 1920 došlo díky nařízení Ministerstva národní obrany k doplnění těchto přileb o hřebínek, který byl připevněn na jejich vrchol a díky této změně byla tato přilba zavedena pod typovým označením vz. 20.

Přilby s hřebínkem bylo možné u armády spatřit do března roku 1934, kdy bylo MNO nařízeno odstranění hřebínků pro praktickou nevyužitelnost. Musíme brát v potaz, že v roce 1932 byl zaveden nový druh přilby s typovým označením vz. 32, která svou stavbou byla využitelnější a pohodlnější k nošení. Od března 1934 tak došlo k uvedení přileb vz. 20 do původního stavu a byly postupně nahrazovány přilbami vz. 32. Přilby vz. 20 tak byly dodávány, z valné většiny příslušníkům zejména hrubých dělostřeleckých pluků, kde bylo tyto přilby možné spatřit až do začátku druhé světové války.

Přilba vz. 20

Takovou přilbou je i přilba, která je vyobrazena v obrazové příloze. Jedná se o pozdní typ přilby vz. 20, která byla armádou znovu přejata v roce 1935. Označení tímto rokem je umístěno na vnitřní straně kožené výstelky, které je možné spatřit až po vytažení samotného opěrného polštářku, který je jednoduše přivázán dvěma šňůrkami. Vnitřní značení je vyražené uvnitř zvonu  – B 75 a na obroučce je přilba ražena velikostí 66. Každý z polštářků je na vnitřní straně podepsán vlastníkem v hodnosti vojína. Při bližším zkoumání se na přilbě v zadní části nad nýtem nachází ploška o rozměrech 1 cm x 1,5 cm, která jeví známky po zásahu pilníkem a na přední části se pak nacházejí dvě malé prohlubně zhruba 2,5 mm x 2,5 mm, které dokazují patrné odtržení hřebínku.

Přilba
Helma

Na vnější straně přilby se nachází dva výstupky s otvory, které sloužily pro případné použití představného pancíře. Dále zde pak najdeme tři půlkulaté nýty, které spojují obroučku výstelky se zvonem přilby. Podbradník je vyroben z kůže a je ke zvonu přilby přichycen pomocí dvou plochých nýtů.

Delostrelectvo.cz

Delostrelecka insignie

Nahoře: Detail ražení zvonu a podpis majitele

Dole: Vnitřní část přilby a značení razítkem lva a rokem 1935

Bez názvu-3

Jedná se o opravdu zajímavý exemplář, na kterém můžeme pozorovat jeho vývoj v průběhu let první republiky. Po roce 1934 došlo k odstranění hřebínku, očištění a obroušení míst po bodových svárech a následnému natření olejovou olivovou barvou a v tomto téměř nedotčeném stavu se přilba dochovala až do současnosti.

.

Tímto bych chtěl velice poděkovat panu Adamu F., díky němuž byla přilba zařazena do sbírky, která se tak rozrostla o další ceněný kousek.

.

VZ. 20 u dělostřelectva:

Přilba vz 20 s plynovou maskou.vz 20 u houfnice

Přísaha

.