Záhlavní a puškové štítky – Hynek Sýkora Klatovy

.

Hospodaření československé armády za první republiky se od toho dnešního způsobu značně lišilo. Důkazem toho je například oslovení MNO za účelem prodeje záhlavních a puškových štítků pro vojíny, firmou RAZÍTKA HYNEK SÝKORA KLATOVY, na základě tohoto oslovení bylo firmě doporučeno obeslat jednotlivé útvary, kde by o produkt mohl být zájem. Po téměř deseti letech byl osloven i nově přesunutý dělostřelecký pluk 8.

Předměty, které jsou popsány v řádcích níže, byly zaslány na adresu dělostřeleckého pluku 8. Jednalo se o lehký dělostřelecký pluk, který byl dislokován v Opavě. V roce 1938 se však posádka přesunula do nově postavených kasáren ve Frenštátě pod Radhoštěm. V té době byl kapitánem hospodářské služby pan František Rozsíval, z jehož pozůstalosti dopis se štítky pochází. Na obálce se bohužel číslovka s rokem, kdy byl dopis na adresu pluku do Frenštátu zaslán, nenachází, je zde pouze datum 23. 11. a známka s J. A. Komenským, která byla používána od roku 1936. Vzhledem k tomu, že se v získané pozůstalosti nachází i dopis (ze dne 21. 7. 1938) s pozvánkou na slavnostní přivítání dpl. 8 ve Frenštátě pod Radhoštěm, které se konalo 24. 7. 1938 na stadionu, je tedy vhodné se domnívat, že prospekt se štítky byl na posádku zaslán téhož roku. Vzhledem k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava následujícího roku, je to více než pravděpodobné.

pozvánka komplet

Prospekt samotný obsahuje na jedné straně vyobrazení různých štítků, vyráběných firmou RAZÍTKA HYNEK SÝKORA KLATOVY, včetně podrobného popisu jejich vzhledu, funkcí a samozřejmě i cen. Na druhé straně jsou vyobrazena již vyrobená razítka, převážně vojenského charakteru, která tato firma dodávala do jiných útvarů.

obálka sykora

.

predni malazadni mala

Dodané štítky jsou určeny pro dělostřelecké útvary, tedy v červené barvě, odpovídající barvě výložek, doplněné o předtištěný nápis: Dělostřelecký pluk. Na zadní straně jsou štítky pro lepší přehled opatřeny cenovkou a počtem dodaných vložek pro mužstvo.

Do sbírek byly získány celkem čtyři kusy štítků různých velikostí a jedna předtištěná, vzorová papírová vložka horského dělostřeleckého pluku 201.

4

.

.1

.

2

.
3

.

štítek karton